World gold plummeted to 1,916 USD/oz

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn